O společnosti

Jako agentura práce se uchazečům o zaměstnání snažíme obstarat vhodné zaměstnání podle dosažené odbornosti, vzdělání a pracovních zkušeností. Pro uchazeče o zaměstnání i členy družstva, kteří plní smluvní závazky družstva, zajišťujeme veškerý servis k vyřízení a splnění vízové povinnosti a získání pracovního povolení. Dále jsme schopni zajistit těmto osobám ubytování, zvyšování a rozšiřování kvalifikace, lékařské prohlídky, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, případně další zákonem stanovené požadavky a v případě potřeby zajistíme i finanční podporu.

Neseme plně zodpovědnost za své zaměstnance a máme uzavřenu pojistnou smlouvu proti případným vzniklým škodám. Všem našim zaměstnancům hradíme zdravotní a sociální pojištění.

Dle zadaných požadavků zaměstnavatelů pečlivě vybíráme z naší databáze vhodného pracovníka pro danou pracovní pozici. Všichni naši pracovníci mají příslušné vzdělání (vyučení v tom kterém oboru) a několikaletou praxi. Naší snahou je dále rozvíjet jejich stávající kvalifikaci a podporovat získávání dalších zkušeností.

Personální agentura, brigádníci, zaměstnanci

Jsme mezinárodní personální agentura, která se zaměřuje na vyhledávání, výběr a nábor pracovníků ve střední a východní Evropě s jejich následným uplatněním na pracovním trhu v České republice.

Naše personální agentura patří mezi nejúspěšnější na trhu.

Naší specializací jsou agenturní zaměstnanci a brigádníci ze států Evropské unie, a to nejrůznějších profesí, například manipulačního charakteru a převdevším řemesel. Naši úspěšnou specializací jsou taktéž brigádníci z celé České republiky, agenturní zaměstnanci ze Slovenska, Polska a Ukrajiny.

Jako personální agentura zajišťujeme následující služby:

  • Temporary help (dočasná výpomoc, agenturní zaměstnanci, brigádníci)
  • Outsourcing (realizace dílčích celku na základě smlouvy o dílo)

Naše personální agentura provádí činnost na základě povolení MPSV.

Máme povolení ke zprostředkování práce agenturních zaměstnanců jak ze států EU, tak ze států východoevropských.

Jako personální agentura působíme ve všech průmyslových oborech.

Naším krédem je:

  • Kvalitní služby, spolehlivost, rovnost v přístupu a podpoře pro naše zákazníky, zaměstnance a i zaměstnavatele.
  • Naše dlouholetá úspěšná praxe a zkušenosti v oboru lidských zdrojů je garancí Vaší spokojenosti a našeho profesionálního přístupu ke svěřenému úkolu.
  • Chceme být personální agenturou s tím nejlepším zázemím pro své zaměstnance.

Naše hodnoty:

  • Výkonnost skupiny je výsledkem motivace a schopností zaměstnance.
  • Schopnost zaměstnance zaleží na mnoha okolnostech, a proto ve své praxi každému zaměstnanci pomáháme otevřít jeho vlastní potenciál, a věříme, že každý jednotlivec má zvláštní schopnosti, které potřebuje objevit.
  • Především tím, že se zapojí do pracovní činnosti na správné pracovní pozici. My se snažíme vytvořit nejlepší předpoklady pro realizaci potenciálu každého jedince.

Naše personální agentura má v první řadě za úkol splnit tuto výzvu.