Ochrana osobních údajů

Družstvo ALMAX WORK-Holding respektuje soukromí svých klientů. Ke kvalitnímu poskytování našich služeb však potřebujeme znát vybrané osobní informace o uchazečích. Jsme registrováni u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pouze ty osobní údaje osob, které potřebujeme za účelem naplnění našich služeb. Tato data jsou chráněna proti zneužití. Postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Znalost požadovaných osobních údajů je nezbytná i pro poskytování našich služeb na potřebné úrovni.

Účelem sběru osobních dat je možnost Vaší identifikace, možnost s Vámi komunikovat, možnost poskytnout danou službu na co nejvyšší úrovni a možnost tato data použít ke tvorbě statistik.

Poskytnutím údajů souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zaměstnání a zprostředkování zaměstnání.

Naše databáze je chráněna před zneužitím. Vaše osobní data jsou důvěrná. Vaše osobní údaje neposkytneme třetím osobám v rozporu se zákonem a za účelem jejich shromaždování, v rozporu s Vašimi zájmy nebo pokyny a třetí osobě jsou poskytována jen v rámci uvedeného účelu.
Třetím osobám nebo veřejnosti může být poskytována pouze souhrnná statistická informace. Tato statistika neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého z kandidátů.

Pokud si to budete výslovně přát, budou na Vaše přání zlikvidována Vaše osobní data a údaje z naší databáze.

Případné změny ve firemní politice ochrany osobních údajů zveřejníme na těchto stránkách, nevyžaduje–li zákon jinak.