Konference zaměstnanců Almax Work Holding


Almax Work Holding každoročně pořádá firemní setkání pro zaměstnance všech oddělení. Letos se setkání uskutečnilo v Plzni, kde se probírala spousta otázek spojených s prací s klienty. Konference začala malým překvapením pro kolegy, a to předáním certifikátů a památných dárků.
Vedoucí odborů prezentovali výsledky společné práce za období 2021/2022, diskutovali o klíčových výzvách a potížích, kterým museli čelit. Důležitou roli hrála perspektiva dalšího rozvoje společnosti.
Tyto akce jsou pro kolegy dobrou příležitostí k neformální komunikaci, k projednání různých společných plánů, k budování vzájemné týmové podpory zaměstnanců, k rozvoji osobních a profesních kvalit.