Konference zaměstnanců Almax Work Holding


Almax Work Holding každoročně pořádá firemní setkání pro zaměstnance všech oddělení. Letos se setkání uskutečnilo v Plzni, kde se probírala spousta otázek spojených s prací s klienty. Konference začala malým překvapením pro kolegy, a to předáním certifikátů a památných dárků.
Vedoucí odborů prezentovali výsledky společné práce za období 2021/2022, diskutovali o klíčových výzvách a potížích, kterým museli čelit. Důležitou roli hrála perspektiva dalšího rozvoje společnosti. 
Údaje o události  je to dobrá příležitost pro kolegy komunikovat v neformálním prostředí, diskutovat spolu různé společné plány, také budovat vzájemnou týmovou podporu zaměstnanců, rozvíjet osobní a profesní kvality.