Partnerské firmy

Vybrané partnerské firmy
PANASONIC, a.s.
TATRA Metalurgie a.s
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
CZECH PRECISION FORGE, a.s.
PARAGON CC
MOVO, s.r.o.
HP Pelzer s.r.o.
EKA-KOMPLET, s.r.o.
ČKD Kutná Hora, a.s.
PRVNÍ PLZEŇSKÁ GALVANOVNA, s.r.o.
PILSEN STEEL, s.r.o.
Howden ČKD Compressors s.r.o.
SONY DADC Czech Republic,s.r.o
Doosan Škoda Power, a.s.
G-TEAM, a.s.
CHRIST CAR WASH, s.r.o.
SDP-KOVO, s.r.o.
TS Plzeň, a.s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Ostrava
PRAGIS, s.r.o.
METROSTAV, a.s.
Kamýk Daunen s.r.o.
WEILER Holoubkov s.r.o.
DIOSS NÝŘANY a.s.
Rina Europe s.r.o.
Lignis s.r.o.
Obrobna Resl s.r.o.
Ernst Leopold s.r.o.
Rafael dětem

Vybrané partnerské firmy

ČKD Kutná Hora, a.s.

http://www.ckdkh.cz/

Společnost ČKD Kutná Hora, a.s. je výrobním závodem zaměřená na výrobu ocelových odlitků a svařenců pro železniční dopravu. Je významným zaměstnavatelem regionu s více než padesátiletou tradicí.

K našim stálým obchodním partnerům patří i společnost ALMAX WORK – Holding, družstvo.

Stáhnout referenční dopis

CZECH PRECISION FORGE a.s.

http://www.cpforge.com/cs

Naše společnost CZECH PRECISION FORGE a.s. se sídlem Tylova 1/57, 301 00 Plzeň, IČO 26700239, spolupracuje s družstvem ALMAX WORK – Holding, družstvo se sídlem v Praze, Na Poříčí 1071/17, IČO 03466892 od roku 2015. Hlavním bodem spolupráce je kovářství, kovoobráběčství a zámečnictví.

Po celou dobu spolupráce plní družstvo ALMAX WORK – Holding zadané úkoly řádně a včas. Družstvo ALMAX WORK – Holding je dle našich zkušeností při plnění svých povinností vyplývajících ze smluvních vztahů velice flexibilní, když dokáže obratem reagovat na naše požadavky zajištěním většího počtu pracovníků.

Spolupráce s družstvem ALMAX WORK – Holding můžeme jenom doporučit.

Stáhnout referenční dopis

PILSEN STEEL, s.r.o.

http://www.pilsensteel.cz/

S družstvem ALMAX WORK pojí naši společnost dlouhodobá spolupráce v oblasti vyhledávání a dočasného přidělování externích pracovníků. Často vyhledáváme pracovní pozice s úzkou specializací pro oblast těžkého strojírenství, jakými jsou např. karuseláři, slévači, cídiči apod., což bývá obtížnější než vyhledávat kandidáty pro méně odborné pozice. Družstvo ALMAX WORK je úspěšné ve vyhledávání odborných pozic. Jejich koordinátoři jsou v úzkém kontaktu s personálním oddělením a rychle reagují na nové požadavky a nutné změny. Jejich administrativa odpovídá platným legislativním požadavkům. Naše spolupráce probíhá k oboustranné spokojenosti.

Stáhnout referenční dopis

První plzeňská galvanovna, s.r.o.

http://www.galvanovna.cz/

Společnost První plzeňská galvanovna s.r.o., se sídlem Průmyslová 574/4a, 301 00 Plzeň, IČ 26328496, je ve smluvním závazkovém vztahu s družstvem ALMAX WORK – Holding, se sídlem v Praze, Na Poříčí 1071/17, IČ 03466892 od roku 2015. Naše spolupráce se zaměřuje zejména na dodávání surových odlitků ze šedé litiny dle dílčích objednávek a dále na technické služby (čištění strojů a zařízení, zahradnické práce, přípravné a dokončovací stavební práce a práci se dřevem).

Po celou dobu vzájemné spolupráce plní družstvo ALMAX WORK – Holding objednané dodávky řádně a včas. Družstvo ALMAX WORK – Holding je schopno v současnosti bezprostředně vyhovět většině našich požadavků.

Z našeho pohledu lze spolupráci s družstvem ALMAX WORK – Holding doporučit.

Stáhnout referenční dopis