Velký nábor zaměstnanců pro slévárenský výrobní podnik


Vážení uchazeči a partneři ALMAX WORK-Holding! Upozorňujeme, že z důvodu pozastavení vízového procesu ze strany konzulárních úřadů České republiky na Ukrajině, v Běloruské republice a v Ruské federaci jsme byli nuceni dočasně ukončit poskytování služeb pro vydávání pracovních víz všech typů pro občany těchto zemí. . Zároveň Vás informujeme, že v současné době mají občané Ukrajiny a osoby, které mají na Ukrajině povolen trvalý pobyt, jakož i jejich rodinní příslušníci, právo na získání dlouhodobého dočasného ochranného víza v ČR. a pracovat v naší společnosti legálně. Pro více podrobností nás prosím kontaktujte.