Pro právnické osoby

Naše služby

Almax Work - Holding poskytuje služby pro rychlý a kvalitní nábor zaměstnanců pro Vaši společnost. Tento způsob obsazování pracovních míst je vhodný zejména pro firmy, které nechtějí navyšovat počet zaměstnanců ani v případě obsazování kvalifikovaných a méně kvalifikovaných pracovních míst. Na českém HR trhu působíme nepřetržitě již delší dobu. Naše aktivity zasahují nejen do Prahy, ale také do Západočeského, Jihočeského a Středočeského kraje.

Jak to funguje? Naše agentura přebírá povinnost zaměstnávat kandidáty, vyřizuje jejich osobní záležitosti a řeší mzdové záležitosti. Zaměstnavatel se zavazuje platit agentuře předem dohodnutou sazbu v souladu s podepsanou smlouvou o partnerství.

Specializujeme se především na obsazovací práce jako CNC soustružník (program Fanuk a Haidenhain), horník, frézař, montér, svářeč, soustružník, jeřábník, brusič, lakýrník, řidič vysokozdvižného vozíku, automechanik, truhlář, nakladač a vykládka, skladník atd.

Jsme držiteli oprávnění ke zprostředkování zaměstnání MPSV, č. 2007/71104-412 dle ust. §14 odst. 1 a), b) ac) zákona o zaměstnanosti a MPSV, č. 2008/6249-422 dle ust. §60 odst. 1-6 a nařízení §14 odst. 3 b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s přihlédnutím k novému vydání předpisů.

Licence pro zprostředkovatelskou činnost v oblasti zaměstnávání.

Těžký průmysl

Pro Váš podnik jsme schopni rychle a spolehlivě zajistit pracovníky kvalifikované pro práci v různých oblastech těžkého průmyslu, jako je například těžba surovin, hutnictví, strojírenství, energetika a další.

Slévárenství

Naše agentura pro Vás dovede zajistit kvalifikované slévače. Tito pracovníci jsou kompetentní tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy a jádra, obsluhovat, udržovat a opravovat příslušné stroje, nástroje a pracovní pomůcky.
Nabízíme též montáže těchto zařízení.

Kovoobráběčství

V oblasti výroby strojů a obrábění kovů dovedeme pro Vaši strojírnu či nástrojářskou dílnu zabezpečit kvalifikované zaměstnance na pozici soustružník, frézař, strojní zámečník, nástrojář či brusič, kteří ovládají práci na standardních i číslicově řízených strojích.
Nabízíme též montáže těchto zařízení.

Výrobní linky

V oblasti výroby jsme pro Vaši firmu schopni obsadit pozici operátora výroby pro zajištění dílčí části výroby konkrétního produktu na lince, a též pozici operátora strojů pro jejich obsluhu a seřizování.

Partnerské společnosti

ŠKODA Plzeň, a.s
TATRA Metalurgie a.s
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
CZECH PRECISION FORGE, a.s.