Ochrana osobních údajů

Družstvo ALMAX WORK-Holding respektuje soukromí svých klientů. Abychom mohli poskytovat naše služby ve vysoké kvalitě, potřebujeme používat některé osobní údaje o uchazečích. Naše společnost je registrována u odboru ochrany osobních údajů.

Shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pouze ty osobní údaje jednotlivců, které potřebujeme k poskytování našich služeb. Všechny vaše osobní údaje jsou chráněny před zneužitím. Pracujeme v přísném souladu se zákonem č. 101/2000 v platném znění. Používání osobních údajů je nezbytné pro poskytování našich služeb ve vysoké kvalitě a na odpovídající úrovni, jakož i pro možnost Vaší identifikace a naši komunikaci s Vámi.

Poskytnutím vašich údajů souhlasíte se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů za účelem zaměstnání.

Naše databáze je chráněna před zneužitím. Vaše osobní údaje jsou důvěrné, nelze je v souladu se zákonem poskytnout třetím osobám, je-li to v rozporu s Vašimi zájmy a lze je poskytnout pouze státním orgánům, je-li k tomu důvod a odpovídající písemná žádost.

Třetím osobám nebo veřejnosti mohou být poskytovány pouze souhrnné statistické informace obecné povahy. Statistiky neobsahují žádné podrobnosti, které by mohly vést k identifikaci některého z našich zaměstnanců nebo kandidátů.

Pokud si to přejete, budou vaše osobní údaje vymazány z naší osobní databáze.

Jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů zveřejňujeme na našich webových stránkách, pokud legislativa České republiky nevyžaduje jinak.